Biogene aminen

Biogene aminen zijn bioactieve stoffen die gevormd worden uit de aminozuren in voedsel. Enkele bekende biogene aminen zijn histamine, adrenaline en serotonine. Het ontstaan van biogene aminen in voeding moet zoveel mogelijk worden voorkomen (1). Deze kunnen allerlei, soms ernstige, voedselvergiftigingen veroorzaken (2). Ook is er steeds meer bewijs dat biogene aminen een rol spelen in het ontstaan van kankerverwekkende stoffen (3,4,5).

Het is een misverstand dat het voldoende verwarmen van voeding de aanwezige biogene aminen inactiveert. Biogene aminen zijn voor een belangrijk deel hitte-ongevoelig. Eenmaal gevormd komen deze biogene aminen via de voeding in het lichaam terecht.

Voorkomen van de vorming van biogene aminen

Om de vorming van biogene aminen in voedsel te vermijden, is het belangrijk twee voorwaarden in acht te nemen. De eerste voorwaarde is tegengaan dat voedsel besmet kan worden met bacteriën. Het gaat hier vooral om bacteriën die kunnen decarboxyleren. Zij spelen een belangrijke rol bij de vorming van biogene aminen. De tweede voorwaarde is dat rauwe ingrediënten gekoeld worden bij een temperatuur tussen de 4 en 7°C.

Onze missie is écht veilige en gezonde voeding. Daarom kiezen wij voor 5 ingrediënten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Deze ingrediënten voldoen namelijk aan beide voorwaarden.

1-Claudia Ruiz-Capillas and Ana M. Herrero. (2019). Impact of Biogenic Amines on Food Quality and Safety in Foods. Lees het artikel

2-Ali R. Shalabi. (1996). Significance of biogenic amines to food safety and human health in Food Research International, Vol. 29, No. 7, pp. 675-690, 1996 on behalf of the Canadian Institute of Food Science and Technology. Lees het artikel

3-Biogenic Amines Formation, Toxicity, Regulations in Food in Biogenic Amines in Food: Analysis, Occurrence and Toxicity, 2019, pp. 1-17. Biogene amines zijn betrokken bij de biosynthese van carcinogene nitrosaminen. Lees het artikel

4-Del Rio, B., Redruello, B., Linares, D. M., Ladero, V., Ruas-Madiedo, P., Fernandez, M., & Alvarez, M. A. (2019). The biogenic amines putrescine and cadaverine show in vitro cytotoxicity at concentrations that can be found in foods. Scientific reports. 9(1), 120. Lees het artikel

5-V. Feddern , H. Mazzuco, F. N. Fonseca and G. J. M. M. de Lima. (2017). A review on biogenic amines in food and feed: toxicological aspects, impact on health and control measures in Animal Production Science. De carcinogene eigenschappen en de bacteriële productie van biogene amines. Lees het artikel

Je winkelmandje